máy lạnh DAIKIN INVETER 1.5HP

6.800.000 VND

6.300.000 VND