máy lạnh DAIKIN INVETER 1.5HP

6.000.000 VND

6.000.000 VND