DAIKIN INVERTER 2.5HP NỘI ĐỊA NHẬT

14.500.000 VND

14.000.000 VND

DAIKIN INVERTER 2.0HP NỘI ĐỊA NHẬT

13.000.000 VND

12.000.000 VND