MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 1.0HP

5.000.000 VND

5.000.000 VND

MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 2.0HP

8.500.000 VND

8.500.000 VND