MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 1.0HP

6.000.000 VND

5.500.000 VND

MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 2.0HP

9.000.000 VND

8.500.000 VND