Đổi với sản phẩm không được bảo hành trong những trường hợp như sau

  • Không phải do nhân viên kỹ thuật bên công ty tôi sửa chữa thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm
  • hoặc do tác động bên ngoài hay do thiên tai và do nguồn điện quá cao hoặc không ổn định
  • sản phẩm không phải do bên công ty chúng tôi cung cấp
  • ngoài những trường hợp trên quý khách đều được bảo hành đúng như quy định mà bên công ty chúng tôi đã cam kết vơi khách hàng với chế độ bảo hành uy tín và nhanh nhất